Zmiany w Płatniku

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2016 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług...

12.07.2016

Rząd za przedłużeniem dotychczasowego janosikowego

Finanse samorządów

Rząd chce przedłużenia na lata 2017-2019 obowiązywania dotychczasowych przepisów w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego (służącego wyrównaniu różnic w dochodach poprzez system subwencji) dla...

12.07.2016

Dofinansowanie unijne dla warszawskich placówek

Warszawskie Centrum Onkologii oraz Szpital Psychiatryczny przy Nowowiejskiej w Warszawie znalazły się wśród podmiotów, które otrzymają środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

12.07.2016

Mazowsze’: 18,5 mln zł dla szpitali wojewódzkich

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o dodatkowym wsparciu finansowym dla mazowieckich szpitali. 18,5 mln zł z budżetu województwa zostanie przeznaczone na remonty i modernizacje, a także...

12.07.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski