Nowela podpisana - Senat przejmie opiekę na Polonią

Nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w której zapisano, że to Senat opiekuje się Polonią i współpracuje w tym względzie z organizacjami pożytku publicznego -...

24.03.2016

Ukazał się nowy komentarz do ustawy o VAT

Przełom roku 2015 i 2016 był w podatku od towarów i usług czasem niepewności, oczekiwano bowiem uchwalenia nowej ustawy regulującej ten podatek. Tak się jednak ostatecznie nie stało, ale z początkiem...

24.03.2016

KRBR zwraca uwagę na badanie SKOK

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie wybranych aspektów wykonania badania sprawozdania finansowego spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej za 2015 r.

24.03.2016

Firmy technologiczne chcą przyciągać więcej kobiet

Tylko co piąty specjalista wfirmach technologicznych jest kobietą. W jeszcze mniejszym stopniu panie są reprezentowane na stanowiskach zarządczych wtych organizacjach. Jednocześnie wciąż zarabiają...

24.03.2016

MIB: ustawa o wiatrakach nie zagraża OZE

Środowisko

Dzisiaj inwestycje w OZE nie są zagrożone tym projektem ustawy i wiązanie tego jest pewnego rodzaju paradoksem mówił wiceminister Tomasz Żuchowskipodczas spotkania Odnawialne źródła energii. System...

24.03.2016