Jak podkreśla resort nauki, to już kolejna europejska inicjatywa minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej dotycząca finansowania badań i rozwoju.

Apel państw unijnych to reakcja na list przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jeana-Claude’a Junckera, w którym znalazły się m.in. plany inwestycji na rok 2016. Wśród opisywanych działań niewiele dotyczy badań naukowych, rozwoju technologicznego oraz innowacji. Oprócz minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, list podpisali również ministrowie z Hiszpanii, Bułgarii, Portugalii, Grecji, Francji, Włoch oraz Słowenii.

Resotr nauki podkreśla, że badania i rozwój mają kluczowe znaczenie dla rozwoju wspólnoty europejskiej w realizowanej strategii Europa 2020. Zwiększenie wydatków w tym sektorze do 3% unijnego PKB doprowadzi do stworzenia 3,7 mln miejsc pracy i zwiększenia rocznego dochodu o 800 mld euro. Zdaniem sygnatariuszy listu, bez uwzględnienia tych działań w swoich planach, Unia Europejska może narazić się na osłabienie swojej pozycji w stosunku do światowych liderów gospodarczych skupiających się na innowacjach.

To już trzecia unijna inicjatywa z udziałem Polski dotycząca badań i rozwoju. Pierwszą z nich były zakończone sukcesem negocjacje w sprawie tzw. Planu Junckera, dzięki którym w Horyzoncie 2020 zachowano środki na naukę – chodziło wtedy o 2,7 mld euro. Natomiast w czerwcu 2015 r. Polska stanęła na czele koalicji dziewięciu państw na rzecz zmian wynagrodzenia naukowców z europejskich grantów.