Łódź wesprze finansowo nowych przedsiębiorców

Samorząd terytorialny

Ponad 28 mln zł do końca roku planuje przeznaczyć łódzki magistrat na dotacje dla osób, które chcą założyć nową firmę. Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przeznaczy ok. 18 mln zł dla pracodawców...

17.08.2016

Gminy ściągają podatek od nieruchomości mimo zwolnienia

Samorząd terytorialny

Gminy niezgodnie z przepisami żądają, by współwłaściciele płacili podatek od nieruchomości za zwolnionego z daniny - donosi Rzeczpospolita. Resort finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską...

17.08.2016

Habilitacja z prawa możliwa także na Łazarskim

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z 27 czerwca br. przyznała Uczelni Łazarskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo....

17.08.2016

W 2016 roku nie zmieni się limit zastawu skarbowego

Organy podatkowe mogą zabezpieczyć spłatę zobowiązań podatkowych poprzez ustanowienie na majątku podatnika zastawu skarbowego. Obciążenie może jednak objąć tylko dobra o określonej wartości. Obecnie...

17.08.2016

Mała firma też potrzebuje wsparcia prawnego

Małe i średnie firmy

W czasach szybkiego rozwoju gospodarczego i rosnącej konkurencji pomoc prawna w przedsiębiorstwie jest niezbędna. Bez umiejętności sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów prawnych biznes nie...

17.08.2016

NIK zapowiada kontrolę diagnostyki laboratoryjnej

Badania laboratoryjne są najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji medycznej, tymczasem dostęp do nich plasuje Polskę na jedynym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich, a nakłady są...

17.08.2016