- Pracujemy nad przepisami wprowadzającymi i przejściowymi, które trafią pod obrady rządu razem z projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Przepisy ustawy wprowadzającej będziemy także szeroko konsultować. Rok 2017 będzie rokiem przełomowym dla projektu kodeksu – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas posiedzenia Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Podczas posiedzenia Komisji omawiano kwestie dotyczące zawartych w projekcie kodeksu propozycji w zakresie obszarów zorganizowanego inwestowania, przygotowania prognozy potrzeb rozwojowych, wyznaczania obszaru zurbanizowanego oraz analizy finansowych sporządzanych na potrzeby aktów planistycznych i powiązanie ich z planowaniem finansowym gminy - informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Rada Legislacyjna: przepisy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego naruszają Konstytucję >>>

Ponadto podnoszono kwestie projektowanych regulacji dotyczących opłaty infrastrukturalnej, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego i inwestowania bez planu miejscowego.

Kolejnym ważnym punktem posiedzenia Komisji było podsumowanie dotychczasowych konsultacji publicznych, które objęły wysłanie do 210 podmiotów pisemnej informacji o projekcie wraz z zaproszeniem do składania uwag, a także ponad 20 spotkań konsultacyjnych, w tym otwartych spotkań w miastach wojewódzkich, w których uczestniczyło ok. 3 400 osób.

Kodeks urbanistyczno-budowlany: projekt nie jest dopracowany i przemyślany >>>

Resort budownictwa wskazuje, że na początku lutego 2017 r., Ministerstwo przedstawi nowe rozwiązania kodeksowe i zasadnicze zmiany wprowadzone do kodeksu urbanistyczno-budowlanego w wyniku analiz zgłoszonych uwag. Natomiast jeszcze w pierwszej połowie 2017 r. rozpoczną się konsultacje propozycji rozwiązań dotyczących kwestii przejściowych. Konsultacje ustawy wprowadzającej odbędą się także w formie regionalnych spotkań.

Projekt kodeksu trafi do Sejmu - łącznie z projektem ustawy wprowadzającej i przygotowanymi projektami aktów wykonawczych - najprawdopodobniej w drugiej połowie 2017 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów