W opinii samorządowców, propozycja ograniczenia kadencji wójt nie rozwiąże problemów JST, gdyż planowane rozwiązania mają charakter fragmentaryczny i nie odnoszą się do relacji pomiędzy organami stanowiącymi a wykonawczymi w gminach. Na próżno szukać też rozwiązań antykorupcyjnych, czy ochrony socjalnej wójtów po zakończeniu kadencji.

Zdaniem osób popierających zmianę przepisów, ograniczenie kadencyjności to odpowiedź na tendencję do powstawania patologii wśród osób przez dłuższy czas zajmujących dane stanowisko. W rzeczywistości jednak argumenty te nie zostały potwierdzone konkretnymi i wiarygodnymi danymi. Ponadto, obecnie obowiązujące przepisy zawierają szereg unormowań, umożliwiających eliminowanie tych negatywnych zjawisk.

Działalność samorządów poddana jest także drobiazgowemu nadzorowi m.in. ze strony wojewodów, NIK czy RIO. W związku z tym ZGW RP apeluje do rządzących o niepodejmowanie pochopnych decyzji w tym zakresie. Takie działanie może bowiem godzić w prawa wyborcze i suwerenność samorządów.

(zgwrp.pl) 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami