W odbywającym się w Zakopanem spotkaniu, uczestniczyli m.in. wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak. Zaproszeni goście debatowali m.in. o nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności (tzw. ustawa wdrożeniowa). Jak podkreślił wiceminister Kwieciński - jej głównym celem ma być zapewnienie efektywnego wykorzystania funduszy UE oraz uproszczenie procedury wnioskowania o środki z UE.

Powyższy projekt przewiduje m.in. powstanie instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich. Zostaną również usprawnione procedury składania wniosków. Przyszli beneficjenci nie będą musieli dostarczać tak wielu dokumentów jak dotychczas, oraz dopuszczalne będzie uzupełnienia braków formalnych wniosku czy nawet poprawienia go na etapie oceny.

Szczegółowe informacje o proponowanych uproszczeniach w wykorzystaniu funduszy UE pod adresem: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/fundusze-europejskie-nowoczesna-gospodarka-sila-rozwoju-1/

(www.mr.gov.pl/)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami