Postępowanie obejmuje modernizację linii kolejowej Poznań - Piła. Dzięki niej nastąpi wzrost prędkości poruszania się pociągów, skutkiem czego czas podróży na tym odcinku skróci się o 40 minut. Zadaniem wykonawcy będzie także utworzenie 4 nowych przystanków osobowych, a także odnowienie pozostałych znajdujących się na linii. 

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu została wybrana na podstawie kryterium ceny (60 proc.), terminu realizacji (20 proc.) oraz dostępności linii w trakcie trwania prac (20 proc.). Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócony czas wykonania zamówienia. Firma Porr zadeklarowała czas wyłączeń, który wynosi ponad 18 tys. godzin, dzięki czemu zyskała przewagę w rankingu ofert. Wartość złożonej przez konsorcjum oferty opiewa na ponad 596,5 mln zł. 

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł