Zmiany w RIO ograniczą zadłużanie się gmin

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, który ma ograniczyć zjawisko nadmiernego zadłużania się gmin. RIO będą mogły...

17.03.2017

"Rzeczpospolita": prof. Adam Strzembosz prawnikiem roku

Prawnicy

Prof. Adam Strzembosz, który w 2016 r. odważnie zabierał głos w sprawach fundamentalnych dla państwa rządów prawa, trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów - otrzymał tytuł...

17.03.2017

Ocena ryzyka zawodowego w 5 krokach

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa. W przypadku małych przedsiębiorstw, jeżeli pracodawca jest dobrze zorientowany w rodzaju i technologii wykonywaj pracy - może przeprowadzić ocenę ryzyka...

16.03.2017

Rząd rozważa oskładkowanie studenckich umów-zleceń

Pracodawcy nie muszą dziś odprowadzać do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przed 26 rokiem życia, którzy wciąż kontynuują naukę. Niedługo może się to zmienić. Rząd rozważa możliwość...

16.03.2017

SN oceni, czy TK wydał wyrok zgodnie z prawem

Do Sądu Najwyższego trafiła skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ma to utorować drogę do odszkodowania za nieprawidłowe działanie sądu konstytucyjnego....

16.03.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski