- Remont i wyposażenie zakładu opiekuńczo-leczniczego kosztowały 5,8 mln zł, z czego 1,5 mln zł otrzymaliśmy od organu założycielskiego - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Docelowo w placówce będzie 48 łóżek, w salach jedno-, dwu- i trzyosobowych, w bardzo dobrym standardzie, a także rehabilitacja, pełna opieka psychologiczna i zespoły zajęciowe. Myślę, że podobnie zorganizowanego ośrodka w województwie łódzkim do tej pory nie było - podkreślił dyrektor łódzkiego szpitala MSW Robert Starzec.

ZOL Przyjazny Dom Seniora powstał w najstarszym obiekcie należącym do kompleksu szpitalnego przy ulicy Północnej w Łodzi i nawiązuje do jego pierwotnego przeznaczenia. W 1908 roku w neogotyckim budynku z czerwonej cegły otwarto ufundowany przez środowisko łódzkich ewangelików "Dom Miłosierdzia" prowadzony przez diakonisy. Od początku przyjmowano w nim chorych niezależnie od narodowości i wyznania, zgodnie z zasadami wielokulturowej Łodzi.

- Przyjazny Dom Seniora przeznaczony jest dla osób w jesieni życia, które wymagają kompleksowej opieki. W naszej placówce zapewnimy ją dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych, psychologów, dietetyków i rehabilitantów. Będziemy się starać, by zapewnić naszym pensjonariuszom jak najlepszą jakość życia - zaznaczyła kierowniczka ZOL Zdzisława Walak.

ZOL nie zawarł jeszcze kontraktu z NFZ; według dyrektora szpitala, pierwsi podopieczni zostaną przyjęci we wrześniu 2017.

Otwarcie ZOL-u jest zwieńczeniem wieloletniej restrukturyzacji szpitala MSWiA w Łodzi. Placówka generowała straty od 1998 roku. Większość - 29 mln z 53 mln zł długu, który szpital odnotował w 2008 roku - stanowiło zadłużenie w ZUS. Jak zaznaczył Starzec, dodatkowy koszt tego zadłużenia wynosił około 4 mln zł rocznie.

Zadłużenie szpitala zostało całkowicie spłacone w 2014 roku. W ostatnich latach kilkadziesiąt milionów złotych wydano na ponad 20 inwestycji, między innymi całkowitą termomodernizację obiektu, remonty oddziałów chirurgii naczyniowej, interny, onkologii, chemioterapii, centralnego bloku operacyjnego, intensywnej terapii, stomatologii, radiologii. Zmodernizowano też szpitalny basen, wykorzystywany do zabiegów rehabilitacji. Szpital przeszedł cyfryzację.

W szpitalu MSWiA rocznie jest hospitalizowanych około 15 tysięcy pacjentów, 300 tysięcy przyjmowanych jest w ambulatoriach.(pap)