Gdańsk wyda na remonty 4,5 mln, dostanie 156 tys. na świetlice i 352 tys. zł na sanitariaty. Częstochowa dostanie zaś 460 tys. zł. To o ok. 7,5 mln za mało w stosunku do szacowanych wydatków.
– Nasz wniosek o częściowe pokrycie kosztów reformy został przygotowany wg wytycznych ministerstwa i opiewał na 7 mln zł. Kwota wsparcia, jaką otrzymaliśmy, to 3,5 mln zł – mówi Marta Plasota z warszawskiego magistratu. I dodaje, że MEN nie uwzględnia najważniejszych kosztów reformy, np. budowy placów zabaw dla dzieci najmłodszych przy dotychczasowych gimnazjach.
Ministerstwo przyjęło limity dofinansowań. Np. na doposażenie świetlic przyznawano maksymalnie 25 tys. zł na świetlicę. Pozytywnie rozpatrzono wnioski z 312 samorządów, dotyczące 522 szkół, a w nich 643 świetlic na łączną kwotę 12,4 mln zł.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 17 lipca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów