Awanse w Chabasiewcz Kowalska i Partnerzy

Rynek

Anita Gwóźdź, Magdalena Golonka oraz Tomasz Koellner zostali mianowani z poczatkiem lipca na stanowiska kierownicze w Chabasiewcz Kowalska i Partnerzy.

13.07.2017

Kto odpowie za wypadek? Gmina, czy firma sprzątająca?

Samorząd terytorialny

W wyniku poślizgnięcia się przy wysiadaniu z autobusu na oblodzonej drodze powódka doznała poważnego urazu nogi. Powiat przekazał zadanie zimowego utrzymanie drogi gminie na podstawie odpowiednich...

13.07.2017

Coraz więcej upadłości konsumenckich

W pierwszym półroczu 2017 r. na taki krok zdecydowało się już 2,5 tys. osób. To znacznie więcej niż w roku poprzednim. Wciąż są to najczęściej kobiety w wieku produkcyjnym.

13.07.2017

Sejm uchwalił zmiany w ustroju sądów

Zmiana zasad powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz wprowadzenie zasady losowego przydzielania spraw sędziom - to główne zapisy nowelizacji...

12.07.2017

Sejm uchwalił zmiany w KRS

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców ma wybierać Sejm - dziś wybierają...

12.07.2017

Malta legalizuje małżeństwa homoseksualne

Niemal jednogłośnie parlament Malty uchwalił w środę ustawę zezwalającą na zawieranie związków małżeńskich przez pary tej samej płci. Od trzech lat na wyspie dopuszczalne były cywilne związki, w tym...

12.07.2017

RPO: dlaczego geriatrii nie ma w sieci szpitali?

W polskim systemie ochrony zdrowia nie ma wypracowanego modelu kompleksowej i skoordynowanej opieki geriatrycznej, a brak uwzględnienia oddziałów geriatrycznych w sieci szpitali może okazać się...

12.07.2017

Zmiany w wymaganiach Dobrej Praktyki Wytwarzania

Od 22 lipca 2017 r. wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania polegające na dostosowaniu aneksów w załącznikach do wytycznych Komisji...

12.07.2017