Świadczenia z ZUS 2017 r. - nowe kwoty od 1 marca!

Ubezpieczenia społeczne

1000 zł brutto emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, 750 zł renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - to kwoty najniższych świadczeń, które od 1 marca...

23.02.2017

Włocławek: szpital dostanie nowy sprzęt

Jeszcze w lutym 2017 zostaną podpisane umowy na dostarczenie wyposażenia dla zmodernizowanego pawilonu nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. Popiełuszki we Włocławku....

23.02.2017

Ukraińcy potrzebni cały rok

HR

Liczba składanych w urzędach pracy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii była w pierwszym półroczu 2016 r. podobna, jak w drugim –...

23.02.2017

Rok 2018 będzie kluczowy dla finansów publicznych

Eksperci uważają, że mimo wzrostu gospodarczego niższego od pierwotnych założeń iwyższego deficytu budżetowego niż przewidywano pod koniec ubiegłego roku stosunek tego drugiego do PKB niepowinien...

23.02.2017

Społeczne budownictwo czynszowe jako nowy cel publiczny

Samorząd terytorialny

Ustanowienie nowego celu publicznego jest niezwykle doniosłe, ponieważ umożliwia wywłaszczenie nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na cele budowy lub przebudowy budynków służących...

23.02.2017

Nowe prawo będzie badane pod kątem wpływu na firmy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowela zakłada, że tworząc prawo będzie się badać wpływ przepisów na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

23.02.2017

Gowin zapowiada poprawki do projektu o sieci szpitali

Zastrzegłem sobie na posiedzeniu rządu prawo do zgłaszania w toku prac parlamentarnych poprawek do projektu ustawy dotyczącego sieci szpitali - powiedział w środę 22 lutego 2017 roku wicepremier...

23.02.2017