- Zdecydowałem, że DK 94 zostanie przebudowana, szacowana wartość tej inwestycji to 114 mln zł. Ostatni odcinek trasy przez Olkusz, o długości 4,5 kilometra, będzie realizowany – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Inwestycja obejmuje dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 94 o długości ok 4,3 km. MIB podkreśla, że w ramach rozbudowy podniesione zostaną parametry nośności drogi do 115 kN/oś. Ponadto zadanie obejmuje też szereg inwestycji poprawiających przepustowość i bezpieczeństwo ruchu. 

"Przebudowane zostaną skrzyżowania, na których m.in. zainstalowana będzie sygnalizacja świetlana oraz zatoki autobusowe. Powstaną też nowe chodniki i ciągi pieszo rowerowe, a komfort życia mieszkańców Olkusza poprawią ekrany akustyczne" - czytamy w komunikacie resortu budownictwa.

Rozbudowa rozpocznie się w rejonie Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, a zakończy w rejonie skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Pakuską. Szacowany koszt inwestycji to 113,9 mln zł. Realizacja jest zaplanowana na lata 2020–2021.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów