Szkoły dostaną interaktywne tablice

Szkoły zostaną wyposażone w interaktywne tablice. Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa....

21.07.2017

WPiA UJ najbardziej popularny wśród maturzystów

Nasycenie rynku usług prawniczych nie odstraszyło tegorocznych maturzystów wciąż chcą studiować prawo i kierunki pokrewne. Na przykład na kryminologię na Uniwersytecie w Białymstoku przypadało ponad...

21.07.2017

Rząd zastąpi gwarancje de minimis Funduszem

Rząd zastąpi system udzielania gwarancje de minimis nowym Krajowym Funduszem Gwarancyjnym i oczekuje, że będzie on udzielał 9 mld zł rocznie gwarancji - wynika z oceny skutków regulacji do projektu...

21.07.2017

Zmiany w prawie - o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy?

Małe i średnie firmy

Dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie, że działalność firmy odbywa się zgodnie zprawem, istotne jest śledzenie bieżących zmian wprawie, których odpewnego czasu jest niemało. Czasami drobna zmiana...

21.07.2017

Nauczyciele później dostaną pensje?

Jedną ze zmian, którą planuje MEN, jest zmiana przepisów dotyczących wynagradzania nauczycieli. Mają oni otrzymywać pensję z dołu - przypomina Stanisław Szelewa w Dyrektorze Szkoły.

21.07.2017