Opolskie: 35 mln zł na programy profilaktyczne

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowy na 24 projekty związane z profilaktyką jelita grubego, ze zwalczaniem chorób cywilizacyjnych oraz dostępem do opieki nad osobami...

28.08.2017

Akt oskarżenia przeciwko prezydent Łodzi

Samorząd terytorialny

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. skierowała do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi akt oskarżenia przeciwko prezydent Łodzi. Zarzuca w nim Hannie Z. poświadczenie nieprawdy w...

28.08.2017

Uczelnia zapłaci karę za zawyżanie opłat

Za każde takie naruszenie minister będzie mógł nałożyć na uczelnię karę do 50 tys. zł zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin. W ten sposób resort chce m.in. walczyć z zawyżaniem opłat pobieranych od...

28.08.2017

Dyrektor technikum tylko z dyplomem magistra

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące wymogów, które musi spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora. Doprecyzowano regulacje dotyczące kwalifikacji cudzoziemców oraz...

28.08.2017

Rekordowy grant unijny na diagnostykę nowotworową

Prawie 4 miliony euro przeznaczy Komisja Europejska z programu SME Instrument (Horyzont 2020) na rewolucyjną mikrosondę optyczną OMiProbe do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki nowotworów piersi. To...

28.08.2017

URPL: przerwa w dostawie produktu Erwinase

Firma Jazz Pharmaceuticals poinformowała o przerwie w dostawie produktu Erwinase, której powodem jest problemem w produkcji, który opóźnił planowane zwolnienie dodatkowej partii produktu. Przerwa ta,...

28.08.2017

Dekomunizacja do aktualizacji

Samorząd terytorialny

Janka Kupała oraz Jakub Kołas to białoruscy komunistyczni agitatorzy znani z działalności przeciwko II. Rzeczypospolitej, natomiast w Hajnówce znajdują się ulice nazwane na ich cześć. Lokalne władze...

28.08.2017

MIB: droga krajowa nr 94 w Olkuszu zostanie rozbudowana

Budownictwo

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji dla rozbudowy drogi krajowej nr 94 w Olkuszu, który zapewnia finansowanie dla tej inwestycji. Resort informuje, że...

28.08.2017

Spadek wypadków w rolnictwie o 0,2%

BHP

Jak wynika z danych KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) w I półroczu 2017 roku w rolnictwie zostało zgłoszonych mniej wypadków niż w analogicznym okresie 2016 roku.

28.08.2017

Rowerem do pracy - proponuje Urząd Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa zachęca, by do pracy jeździć rowerem. Akcja, która – według organizatorów – zatacza coraz szersze kręgi, ma ograniczyć liczbę samochodów na ulicach, a przez to odciążyć...

28.08.2017

Forum Medycyny Laboratoryjnej RP popiera wnioski NIK

Forum Medycyny Laboratoryjnej, które działa przy organizacji Pracodawcy RP, zgadza się z wnioskami Naczelnej Izby Kontroli, dotyczącymi diagnostyki laboratoryjnej, szczególnie z postulatami w sprawie...

28.08.2017

Prawo nieruchomości w jednej publikacji

Budownictwo

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie...

28.08.2017

Sektor IT: wynajem pracowników coraz bardziej znany

Body leasing, czyli wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów, staje się coraz popularniejszy w IT. Dzięki tej formie współpracy znacząco spada koszt...

28.08.2017