Chodzi o rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

Projekt określa tryb przeprowadzania kontroli: banków tkanek i komórek oraz podmiotów wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz ośrodków kwalifikujących.

W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia nie wprowadzono żadnych zmian merytorycznych. Jedyna modyfikacja wynika ze zmiany dokonanej przez ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w treści art. 26 ustawy.

Droga między dawcą i biorcą

Drugi projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu komórek, tkanek i narządów na to terytorium oraz sposób monitorowania stanu wywożonych i przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów w drodze między dawcą a biorcą.

Chodzi o procedurę przywozu i wywozu m.in.: szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i narządów związaną z medycyną transplantacyjną.

Poprzednie rozporządzenia tracą moc w październiku

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r.  w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 273) – utraci moc obowiązującą w dniu 29 października 2018 r. Wobec czego istnieje potrzeba wydania nowego rozporządzenia, określającego tryb przeprowadzania kontroli oraz rozporządzenia dotyczącego przywozu i wywozu narządów i tkanek.