W poniedziałek ukazało się zarządzenie prezesa NFZ w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym NFZ na 2018 r. Zmniejsza obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną z 791 mln zł do 510 mln zł, dzięki temu do placówek ochrony zdrowia trafi dodatkowe 280 mln zł na wybrane świadczenia.

- Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na operacje zaćmy, endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego, dofinansowanie psychiatrii oraz pilotaż w podstawowej opiece zdrowotnej POZ Plus – mówi Sylwia Wądrzyk-Bularz, p.o. rzecznika NFZ. – To pierwsza transza z funduszu zapasowego.

 

Do oddziałów wojewódzkich Funduszu trafi 280 860 tys. zł. 57 mln zł ma pomóc zwiększyć wycenę punktową i podnieść ceny punktu w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień świadczeń w drugim półroczu 2018 r.

180 mln na operacje zaćmy i endoprotezoplastykę

43 miliony zł przekazano na zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ PLUS).

180 mln zł zostanie przekazane w drugim kwartale 2018 r. na dodatkowe operacje zaćmy i endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego.

Podział środków finansowych z rezerwy pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ ma być oparty na symulacjach dokonanych przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz Departament Analiz i Strategii Centrali NFZ oraz algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2018, z uwzględnieniem kosztów leczenia zaćmy zrealizowanych w 2017 r. w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej.

 W 2017 r. w wyniku zmiany planu finansowego do oddziałów NFZ trafiło 764 mln zł. Przeznaczone były także na dodatkowe operacje usunięcia zaćmy, wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego, ale także na wykonanie diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz na leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.