Zgłaszać się mogą jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej uczniów przez zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych uczniom w szkolnych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży i ich rodziców edukacją zdrowotną w obszarze zdrowia jamy ustnej. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 31 sierpnia 2018,

Zainteresowane organy prowadzące szkoły mogą starać się o dofinansowanie wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz na realizację projektu edukacyjnego.

Budżet programu to 5000 000 zł. Powstać ma co najmniej 42 gabinety stomatologiczne - gminy poniosą koszty zapewnienia warunków do stworzenia gabinetów w szkołach, a MZ sfinansuje wyposażenie.