Badanie: W 2022 roku to pracownicy zdefiniują przyszłość pracy

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

W 2021 roku znacznie przyspieszyła transformacja rynku pracy, napędzana zmianami wywołanymi przez pandemię i napięciami związanymi z rekordowymi niedoborami w strukturach firm oraz zmieniającymi się priorytetami pracowników. Z danych Instytutu Badawczego ADP wynika, że pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na 64 proc. globalnego rynku pracy.

07.12.2021

Polacy zniesławiają i znieważają na potęgę - rośnie liczba skazań

Wymiar sprawiedliwości

W pierwszym półroczu 2021 r. skazano w pierwszej instancji więcej osób za zniesławienie i za znieważenie niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i to o blisko 90 proc. i aż 93 proc. Kary to zazwyczaj grzywna, choć zdarzają się też wyroki pozbawienia wolności. Prawnicy nie mają wątpliwości, że to i tak nie odzwierciedla skali, bo w internetowej dyskusji coraz częściej puszczają wszelkie hamulce.

07.12.2021

Skarga wysłana przez ePUAP pełna wątpliwości

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Poniedziałkowa uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotycząca podpisów elektronicznych, wzbudziła duże zainteresowanie i dyskusję, zwłaszcza w środowisku pełnomocników. Jedni chwalą rozstrzygnięcie, inni twierdzą, że obowiązek umieszczania odrębnego podpisu na każdym z załączonych pism jest nadmiernym formalizmem, który komplikuje procedury i stwarza dodatkowe utrudnienia.

07.12.2021

Konkurs na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów

Zarządzanie oświatą

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2022 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Łączny budżet na przewidywane w ramach konkursu zadania wynosi 25,95 mln zł, a wnioski należy składać do 4 stycznia 2022 roku.

07.12.2021

BCC: Nowe przepisy mogą przyspieszyć udzielanie cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Rynek Prawo pracy

Zmiany w zasadach i procedurach zatrudniania cudzoziemców w Polsce mają realną szansę wejść w życie. Czekają nas zmiany korzystne dla firm zatrudniających cudzoziemców, które mogą rozwiązać jeden z ich największych problemów – skrócić czas potrzebny na relokację cudzoziemca do Polski oraz czas oczekiwania na odpowiedni dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu lub pracy w Polsce - podkreśla BCC.

07.12.2021

Nowa ustawa pozwoli zwiększyć zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa

Administracja publiczna

Prezydent podpisał uchwaloną ostatecznie przez Sejm 2 grudnia br. ustawę, która przewiduje m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne. Ma to zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia dla specjalistów cyberbezpieczeństwa zatrudnionych w administracji publicznej i w służbach specjalnych.

07.12.2021

Związkowcy zwalniani z pracy za promowanie związków zawodowych. RPO pyta GIP o kontrole

Prawo pracy

Pracodawcy zwalniają liderów związków zawodowych za czynności związane z ich funkcjami. Działania te mogą wywoływać wśród pracowników lęk przed negatywnymi konsekwencjami wstępowania do związków zawodowych. W piśmie do Głównego Inspektora Pracy RPO przypomina, że prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych jest wolnością konstytucyjną i jednym z podstawowych praw człowieka.

07.12.2021

Hotelarze apelują o zniesienie limitów oraz zmianę przepisów dotyczących paszportów covidowych

Rynek i konsument Koronawirus szczepienia

Zachowanie ciągłości prowadzenia działalności oraz pilne wydanie uregulowań umożliwiających hotelom w najbliższym czasie powrót do świadczenia usług w pełnym zakresie oraz doprowadzenie do spójności przepisów rozporządzenia z przepisami o ochronie danych osobowych, w kontekście sprawdzania paszportów covidowych – to postulaty Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

07.12.2021

Deweloperzy sygnalizują UOKiK zatory w księgach wieczystych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Z uwagi na stale wzrastający okres trwania postępowań wieczystoksięgowych Polski Związek Firm Deweloperskich zawiadomił o tym problemie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedłużające się postępowania wieczystoksięgowe stanowią aktualnie bowiem nie tylko barierę dla rozwoju branży deweloperskiej, ale również odbijają się negatywnie na sytuacji prawnej i finansowej konsumentów.

07.12.2021

Dyrektorzy: Konieczne zadbanie o stabilną sytuację kadrową szkoły

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Społeczne Towarzystwo Oświatowe poprosiło dyrektorów szkół o opinie na temat sytuacji w polskiej oświacie. Dwie trzecie respondentów (66,2 proc.) ocenia sytuację polskiej oświaty jako „raczej złą lub „zdecydowanie złą”, a przeciwnego zdania jest tylko co jedenasty badany (8,9 proc.). Zdaniem większości badanych, niewiele wskazuje na to, by oświatowa rzeczywistość miała w najbliższym ulec zmianie na lepsze.

07.12.2021

NIK: Samorządy źle odzyskują należności od sprawców zdarzeń drogowych

Samorząd terytorialny

W wypadkach drogowych zniszczeniom ulegają m.in. latarnie oświetleniowe, znaki drogowe, bariery ochronne czy nawierzchnia drogowa. Samorządy powinny dochodzić od sprawców kosztów ich napraw. Tymczasem w skontrolowanych przez NIK samorządach z polis ubezpieczeniowych sprawców odzyskano tylko 37 proc. łącznych kosztów napraw. Aż 40,3 proc. tych kosztów (7,6 mln zł) niezasadnie obciążyło budżety miast.

07.12.2021

Covidowy zakaz eksmisji nie uznaje nawet zagrożenia katastrofą budowlaną

Budownictwo

Samorządy apelują o rozszerzenie katalogu wyjątków od zakazu przeprowadzania eksmisji w czasie pandemii COVID-19. Metropolie uważają, że ustawodawca powinien zezwolić na wykonywanie orzeczeń nakazujących opróżnienie lokali i budynków znajdujących się w złym stanie technicznym stwierdzonym decyzją właściwego organu nadzoru budowlanego.

07.12.2021

Izba Dyscyplinarna zajmie się w tym tygodniu prokuratorami i radcami prawnymi

Prawo karne Prawnicy

Na wokandzie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w tym tygodniu nie ma żadnych spraw sędziów. We wtorek 7 grudnia br. miały się odbyć posiedzenia i rozprawy dwóch prokuratorów, radcy i adwokata, którzy mieli naruszać zasady etyki zawodowej. Nie dojdą do skutku, gdyż na przeszkodzie stanęła choroba sędziego Piotra Niedzielaka.

07.12.2021

Raport LEX: Coraz więcej wygranych spraw polskich podatników przed TSUE

VAT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

To już druga edycja przygotowywanego przez Redakcję Publikacji Elektronicznych LEX raportu o polskich sprawach podatkowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wynika z niego, że aż 71 procent wyroków w polskich sprawach rozstrzyganych przez ten Trybunał w latach 2004-2021 było korzystnych dla podatników z Polski.

07.12.2021

Ochrona danych sygnalisty kluczowa w pracach nad ustawą

Prawo pracy RODO Prawo unijne

Pracodawcy nie powinni czekać z przygotowaniem własnych procedur zgłaszania przypadków naruszenia prawa do czasu uchwalenia polskiej ustawy o sygnalistach – radzą prawnicy. Mogą wzorować się na dyrektywie unijnej, a potem tylko dostosować opracowaną procedurę do ostatecznego kształtu polskiego prawa. Póki co, jego projekt wciąż budzi wiele kontrowersji.

07.12.2021

Sądy nie radzą sobie z mobberami, mobbing trawi je od środka

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Najciemniej pod latarnią - w sądach, które powinny stać na straży przestrzegania przepisów, jak choroba szerzy się mobbing. Sytuację dodatkowo pogarsza pandemia, nadmiar pracy i braki kadrowe. Tych, którzy się wychylą i wskażą mobbera, zazwyczaj czeka zesłanie, np. do innego wydziału. W ocenie prawników problem wymaga pilnych i systemowych rozwiązań, tymczasem MS zapewnia, że go monitoruje.

07.12.2021

Niezaszczepieni stoją w kolejkach, szczepieni robią zakupy, jeżdżą komunikacją

Koronawirus Koronawirus szczepienia

Od początku grudnia w sklepach i restauracjach może przebywać mniej osób. W galeriach handlowych przed niektórymi placówkami pojawiły się kolejki, zwłaszcza w ostatni weekend, gdy rodzice szukali prezentów na Mikołajki. Muszą w nich stać nie tylko niezaszczepieni, ale też ozdrowieńcy i osoby z negatywnym testem. W Polsce szybszy dostęp do usług daje tylko zaszczepienie.

07.12.2021

Błąd systemu - druga dawka Johnsona nie przedłuża unijnego paszportu

Koronawirus Koronawirus szczepienia

Ministerstwo Zdrowia po konsultacji z ministrem do spraw cyfryzacji zdecydowało o wstrzymaniu wystawiania certyfikatów szczepień po dawce przypominającej dla wcześniej zaszczepionych szczepionką Johnson & Johnson. Nowy certyfikat pojawi się w ciągu dwóch tygodni. Osoby zaszczepione Johnsonem, które nie miały wydrukowanego starego certyfikatu, a przyjęły już dawkę przypominającą, mają już jak udowodnić, że są skutecznie zaszczepione.

06.12.2021

Lubelskie wycofało się z uchwały „anty-LGBT” i wznawia negocjacje z Komisją Europejską

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo unijne

Komisja Europejska wznowiła negocjacje w sprawie 26 mln euro dla województwa lubelskiego z programu REACT-EU na walkę ze skutkami pandemii w gospodarce i służbie zdrowia. To efekt uchylenia przez radnych sejmiku tzw. „uchwały anty-LGBT”. Lubelski sejmik wojewódzki skorygował uchwałę, w której  nie pada już określenie „LGBT”.

06.12.2021

Fitch Ratings: Przez Polski Ład gorsze oceny 14 miast z Polski

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Polski Ład

Amerykańska agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła 14 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Według analityków gminy będą zmuszone do podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów związany z reformą Polski Ład.

06.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski