PIP pracuje nad planem kontroli na 2022 rok

Prawo pracy BHP

Przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wypłacie należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a po wprowadzeniu do Kodeksu pracy przepisów o pracy zdalnej - weryfikowanie prawidłowości powierzania tego rodzaju pracy przez pracodawców - to zadania, które mogą zostać wpisane do planu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 rok.

20.10.2021

Trochę mniej "polskich" spraw i wyroków w ETPC

Wymiar sprawiedliwości

Na koniec 2020 roku 89 orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce było w procedurze wykonywania - wynika z raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i było to najmniej takich wyroków od 10 lat. W tej liczbie było 72 wyroków i 17 decyzji zatwierdzających ugody, z czego 22 wyroki dotyczyły przewlekłości postępowań sądowych.

20.10.2021

Podatku od linków nie będzie, ale blokowanie treści realne – zmiany w prawie autorskim

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Youtube z zablokowanymi treściami? Tak źle raczej nie będzie, ale część treści faktycznie może zniknąć z internetu. Polski rząd bierze się za wdrażanie dyrektywy o jednolitym rynku cyfrowym, która wprowadza nowe zasady i narzędzia ochrony praw autorskich. Dostawcy treści w internecie będą musieli płacić wydawcom i autorom.

20.10.2021

Mur na granicy bez uzgodnień i pozwoleń może być niebezpieczny dla ludzi i przyrody

Administracja publiczna Budownictwo

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy Polski z Białorusią wyłącza bezpieczniki, które chronią środowisko przed nadmierną ingerencją człowieka, może podzielić Puszczę Białowieską na pół i poważnie zaszkodzić przyrodzie. A sama inwestycja, do której nie będzie stosowane prawo budowlane, może nie spełniać wymogów bezpieczeństwa.

20.10.2021

Za neoKRS zapłaci Sąd Najwyższy - reforma sądów go zmarginalizuje

Wymiar sprawiedliwości

Zapowiadana reforma zakłada nie tylko likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale też odebranie Sądowi Najwyższemu m.in. części kasacji. Jak miałoby to wyglądać - jeszcze nie wiadomo, ale prawnicy obawiają się, że chodzi o pozbycie się "starych" sędziów i stworzenie organu do potwierdzania politycznych decyzji. Mają też spore obawy co do jednolitości orzecznictwa.

20.10.2021

Polskie prawo podatkowe w OECD na drugim miejscu od końca

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

W opublikowanym we wtorek raporcie pt. International Tax Competitiveness Index Polska zajęła przedostatnie miejsce, na 37 krajów OECD. Gorszy wynik osiągnęły tylko Włochy. Największym problemem polskiego systemu podatkowego okazuje się skomplikowanie. Amerykańska Tax Foundation od lat sporządza zestawienie konkurencyjności systemów podatkowych.

20.10.2021

Mała nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym jeszcze jesienią

Szkolnictwo wyższe

Minister edukacji i nauki zapowiada nowelizację Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Mniejsza nowela pojawi się jesienią, większa - dotycząca m.in. wyższej transparentności awansu naukowego - jest planowana wiosną 2022 roku. Według ministra dotychczasowe obowiązywanie Ustawy 2.0 już ujawniło jej pewne mankamenty.

19.10.2021

Status sygnalisty wreszcie ma szansę zostać uregulowany w polskim prawie

Prawo pracy

Nie tylko obecni i byli pracownicy, ale także osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, będą mogli zgłaszać lub ujawniać publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą – zakłada długo oczekiwany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

19.10.2021

Rząd chce łatwiejszej legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

Rynek Prawo pracy

Rząd chce usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych, jeśli chodzi o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy. Temu ma służyć przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt ustawy.

19.10.2021

Przewodnicząca KE: Wyrok polskiego TK to wyzwanie dla Unii. Premier: "nie" unijnemu centralizmowi

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego to bezpośrednie wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego - oceniła przewodnicząca KE. I dodała, że tylko wspólny porządek prawny daje równe prawa, pewność prawną, wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi. Stwierdziła także, że polski trybunał nie jest niezależny. Polemizował z nią premier Mateusz Morawiecki.

19.10.2021

Projekt w Senacie - przeszukanie u adwokata trudniejsze

Prawnicy

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała 19 października m.in. petycję Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczącą wprowadzenia rozwiązań, które mają na celu podwyższenie, w ramach postępowania karnego, standardów ochrony wykonywania zawodu adwokata, w przypadku przeszukania pomieszczenia. A także zmianę zasad zastosowania wobec adwokata zawieszenia w wykonywaniu zawodu.

19.10.2021

Rzetelne sprawozdania finansowe muszą być priorytetem

Rynek Spółki Prawo gospodarcze

Ład korporacyjny jest coraz bardziej popularny wśród firm. To jednak nie tylko przejrzystość danych finansowych, ale coś znacznie więcej - uważają uczestnicy konferencji pt. Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce. Organizatorem była Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

19.10.2021

Kończą się terminy naborów na pomoc osobom niepełnosprawnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Tylko do 22 października samorządy mają czas na złożenie wniosków o dofinansowanie z programów „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” na przyszły rok. Budżet pierwszego programu to 150 mln zł, drugiego - 60 mln zł. Oba finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Ministerstwo ogłosiło też dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

19.10.2021

Oszuści podszywają się pod skarbówkę

Ordynacja Doradca podatkowy Finanse

Przestępcy w ostatnim czasie coraz częściej udają pracowników urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów. Oszuści m.in. rozsyłają fałszywe oprogramowanie. Resort przestrzega, że otwieranie linków w wiadomościach czy wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jest niebezpieczne i może np. spowodować zainfekowanie komputera wirusem.

19.10.2021

NFZ wydłuża do 12 miesięcy okres rehabilitacji pocovidowej

Opieka zdrowotna Koronawirus

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że do programu rehabilitacji po przebyciu COVID-19 będzie można przystąpić nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby. Dotychczas było na to pół roku. Nowe przepisy, wchodzące w życie we wtorek, mają mają zastosowanie do rozliczania świadczeń rehabilitacji po COVID-19 od 15 października.

19.10.2021

Maląg: Prace nad wpisaniem pracy zdalnej do kodeksu są zaawansowane

Prawo pracy

Mimo że od dawna mówi się o konieczności kodeksowego uregulowania pracy zdalnej, pracodawcy i pracownicy wciąż czekają na nowe przepisy. Dziś korzystają z tymczasowych regulacji covidowych. Z wtorkowej wypowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg wynika jednak, że jest szansa na zmianę. Jak twierdzi minister, prace nad wpisaniem pracy zdalnej do kodeksu pracy są zaawansowane.

19.10.2021

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego może sparaliżować handel mieszkaniami

Nieruchomości

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pod wpływem krytyki Krajowej Rady Notarialnej oraz Stowarzyszenia Notariuszy RP, wycofuje się z propozycji uzależniającej sporządzenie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości od posiadania świadectwa energetycznego. Jednak według zapowiedzi resortu, za brak tego dokumentu będzie grozić grzywna. Umowa sprzedaży dojdzie zaś do skutku.

19.10.2021

Związkowcy żądają od firm zbyt wielu danych

Prawo pracy RODO

Nie ma przepisu, który zobowiązywałby pracodawców do udostępniania związkom zawodowym listy wszystkich pracowników zakładu pracy, niebędących członkami związku i ich adresów mailowych, celem zorganizowania referendum strajkowego. A skoro tak, to – jak twierdzą prawnicy – pracodawca może to zrobić tylko za uprzednią zgodą samego pracownika. Według prezesa UODO, związkowcy mogą pozyskiwać takie dane, ale tylko dla referendum strajkowego.

19.10.2021

Spłaszczenie struktury sądów może doprowadzić do chaosu i dezorganizacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapala zielone światło dla wielkich zmian w sądach. Według deklaracji po to, by stały się sprawniejsze i bardziej dostępne dla obywateli, ale prawnicy już teraz wieszczą dalsze upolitycznienie sądownictwa. A pracownicy sądów przewidują chaos. Choćby dlatego, że zmiana struktury i nazw sądów wymagać będzie ponownego opisywania milionów akt spraw.

19.10.2021

Będzie więcej fotoradarów, bo dobrze działają na kierowców

Prawo karne Administracja publiczna Transport

Oprócz przygotowywanego zaostrzenia kar za przestępstwa i wykroczenia drogowe, bezpieczeństwo ma poprawić większa liczba fotoradarów. Do pół tysiąca już działających dołączy ponad 100 w nowych lokalizacjach, z czego 39 będzie mierzyć odcinkowo średnią prędkość, a 30 - monitorować wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Według inspekcji drogowej to się sprawdza.

19.10.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski