Projekt ustawy o in vitro skierowany do Sejmu

Podpisany przez premier Ewę Kopacz projekt ustawy o leczeniu niepłodności, m.in. metodą in vitro, został skierowany do Sejmu - poinformowało 13 marca 2015 CIR. W myśl projektu z in vitro będą mogły...

13.03.2015

Zmiany w programach lekowych

Dostosowanie obowiązujących przepisów do aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

13.03.2015