RPD: pediatra to najważniejszy lekarz dla dziecka

Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do ministra zdrowia podkreślił, że lekarz pediatra powinien zawsze być dla dziecka lekarzem pierwszego kontaktu. Wyraził też zaniepokojenie, że planowane zmiany w...

04.01.2017

Będzie mniej leków poza aptekami

Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki pozytywnie wypowiada się na temat skierowanego do konsultacji publicznych projektu zmian rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów...

04.01.2017

Trwa konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych

Do 3 lutego 2017 roku doktoranci farmacji mogą zgłaszać swoje prace do konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych, którego czwarta edycja właśnie trwa. Szansę mają rozprawy doktorskie, które zostały...

04.01.2017

Ministerstwo Zdrowia zmniejsza biurokrację

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia dotycząca postepowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmniejsza biurokrację, która była zmorą placówek starających się o...

04.01.2017

Odszkodowanie lub renta to koszt szpitala

Szpital może pomniejszyć przychody o koszt zadośćuczynienia, odszkodowania lub rekompensaty wypłaconej pacjentowi, a także o odsetki od tych kwot lub koszt comiesięcznej renty – informuje Dziennik...

04.01.2017

EMA: zalecenie dotyczące testów na WZW typu B

Europejska Agencja Leków (EMA) potwierdziła swoje zalecenia dotyczące prowadzenia u wszystkich pacjentów badań przesiewowych w celu wykrycia wirusowego zapalenia wątroby typu B przed rozpoczęciem...

03.01.2017