Rozporządzenie dotyczy wymagań i sposobów unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zawiera między innymi wymagania dotyczące oznakowania worków i pojemników na odpady medyczne, a także pomieszczeń, w których magazynowane mają być te odpady.

Spowoduje ono, że szpitale będą musiały kupować nowe urządzenia.  

Resort uważa, że pieniądze na ten cel powinny pochodzić z kontraktów z NFZ.  Jednak jak twierdzą przedstawiciele samorządów jest to niemożliwe, gdyż stawka punktu rozliczeniowego w wysokości 51 zł obowiązuje już szósty rok, a wydatków jest coraz więcej.

 

Cały artykuł www.rp.pl

 [-OFERTA_HTML-]