Nadwykonania a moment powstania przychodu

Podmioty lecznicze nierzadko stają przed problemem prawidłowego ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu usług zdrowotnych wykonanych ponad limit wynikający z kontraktu z Narodowym Funduszem...

05.12.2013

Wysokie zarobki elity lekarskiej

Medyczna elita w dzień zarabia tyle, ile wynosi średnia krajowa. Stawka za godzinę pracy specjalisty dochodzi do 150 zł. Bo wycena świadczeń NFZ jest z kosmosu, mówi Gazecie Wyborczej szef związku...

05.12.2013

We wtorek kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości

Usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej Epoetyna beta we wskazaniu: nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych oraz Cyklofosfamid we wskazaniu samoistna plamica małopłytkowa z...

05.12.2013

Kolejne głosy w sprawie zniesienia reklamy aptek

Obowiązująca regulacja dotycząca zakazu reklamy aptek jest defektem prawnym, więc powinna być uchylona w związku z tym, że jest ona niekorzystna dla konsumentów, a jednocześnie nie jest spójna z...

05.12.2013

GIF: Inhibestril wycofany z obrotu

Główny Inspektor Sanitarny decyzją nr 79/WC/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Inhiberstil (Cilazaprilum) 1 mg, 2,5 mg, 5 mg, wszystkie serie.

05.12.2013

Coraz dłuższa droga do lekarza

Z dostaniem się do lekarza-specjalisty jest coraz gorzej, twierdzi Rzeczpospolita w oparciu o raport NIK. Np. średnio półtora roku czeka każda z 400 tys. osób zakwalifikowanych do operacji zaćmy.

05.12.2013

GIF: Cilazaprilum 123ratio wycofany z obrotu

Główny Inspektor Sanitarny decyzją nr 78/WC/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Cilazaprilum 123ratio (Cilazaprilum) 1 mg, 2,5 mg, 5 mg, wszystkie...

05.12.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski