Leki za 2 mld zł wyjechały z Polski

Sprawdziły się czarne scenariusze związane z ustawą refundacyjną - obniżki cen leków, które wymusiła, doprowadziły do masowego ich wywozu. W ciągu ostatniego roku z kraju wyjechały farmaceutyki warte...

27.09.2013

Nowe regulacje w zakresie ratownictwa medycznego

Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. Akt czeka obecnie na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

26.09.2013

Komunikat NFZ o wielkości kwoty refundacji

Centrala NFZ opublikowała informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych...

26.09.2013

Zmiany w świadczeniach POZ od 1 stycznia 2014 r.

Minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Akt czeka obecnie na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

26.09.2013

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat Narodowego Centrum Krwi w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne...

26.09.2013