Rusza druga tura rozmów i spotkań ze wszystkimi zainteresowanymi w sprawie komercjalizacji tarnowskich placówek medycznych. Konsultacje społeczne, które rozpoczęły się w czerwcu br., dotyczyły dyskusji na temat potrzeb i możliwości przekształceń w spółki prawa handlowego Mościckiego Centrum Medycznego, Zespołu Przychodni Specjalistycznych oraz Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Do rozmów i wymiany poglądów zaproszeni zostali tarnowscy radni, związki zawodowe, przedstawiciele samorządów zawodowych oraz lokalne media. W Centrum Spraw Społecznych UMT przez tydzień zarówno w godzinach pracy urzędu jak również poza nimi mieszkańcy Tarnowa mieli możliwość wyrażenia własnych opinii na temat planowanych przekształceń.

Od połowy czerwca br. na stronie internetowej UMT funkcjonuje ankieta „jaka służba zdrowia – wyraź swoją opinię” gdzie anonimowo mieszkańcy mogą odpowiedzieć na postawione pytania. Do połowy sierpnia br. przesłanych zostało ponad 90 ankiet. Ankiety można wypełniać jeszcze do końca września br.
W połowie lipca br. na zaproszenie przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej dr Tadeusza Zycha w spotkaniu poświęconemu proponowanym przekształceniom uczestniczył Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała.

Źródło: www.tarnow.pl