Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kontrolę przestrzegania przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. Kontrola obejmowała lata 2008-2012.

W trakcie postępowania ustalono, że szef szpitala posiadał w prywatnych spółkach więcej niż 10% kapitału zakładowego, a tym samym naruszył przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Okazało się także, że dyrektor lubelskiego szpitala w tym samym czasie nie składał oświadczeń majątkowych wbrew obowiązkowi, który wynika z art. 27c ustawy o samorządzie województwa.

W związku z powyższym, CBA skierowało do Marszałka Województwa Lubelskiego wniosek o odwołanie dyrektora z zajmowanego stanowiska.

Źródło: www.cba.gov.pl