Na stronie MZ ukazało się ogłoszenie w sprawie oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia nowej metody leczenia - przeszczepianie twarzy, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

W postępowaniu konkursowym wyłoniono jeden podmiot, spełniający wymagane warunki formalne. Jest nim Centrum Onkologii Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice.

Źródło: www.mz.gov.pl