Operacja guza transmitowana w internecie

Operację guza gruczołu ślinowego, przeprowadzoną w czwartek w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, transmitowano w internecie. W sesji...

14.11.2013

Jak dobierać personel w podmiocie leczniczym?

Dobór osób pracujących w podmiocie leczniczym w białym fartuchu musi polegać przede wszystkim na sprawdzeniu, czy osoba ta spełnia warunki formalne - posiada aktualne prawo wykonywania konkretnego...

14.11.2013

Trwają prace nad informatyzacją służby zdrowia

Problemy związane z informatyzacją służby zdrowia to główny temat ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia. Posłowie rozmawiali na temat e-recept i integracją rejestrów medycznych.W posiedzeniu...

14.11.2013

Podziemna konferencja promująca rzucenie palenia

Co czwarty pracownik służby zdrowia pali papierosy poinformowano podczas środowej konferencji w Zabrzu (Śląskie). Do rezygnacji z nałogu przekonywano tam 320 m pod ziemią, w kopalni Guido.

14.11.2013

Kampania edukacyjna NFZ: "Studencie! eWUŚ radzi"

Wyjaśnienie studentom wątpliwości związanych ze statusem ubezpieczenia zdrowotnego - to cel kampanii edukacyjnej Studencie! eWUŚ radzi, którą rozpoczął mazowiecki oddział NFZ we współpracy z...

14.11.2013

NFZ planuje zmiany w rehabilitacji leczniczej

Rozróżnienie pojęć fizjoterapeuta oraz magister fizjoterapii, obowiązek zgłoszenia NFZ zmiany podwykonawcy najpóźniej dzień przed tą zmianą oraz zmiany w rozliczaniu świadczeń to główne założenia...

13.11.2013

Łóżka od WOŚP są już na oddziale geriatrycznym

Szpital w Pszczynie, który wbrew ustaleniom z WOŚP przekazane przez fundację łóżka wykorzystywał na oddziale kardiologicznym, a nie geriatrycznym, zapewnił we wtorek, że sprzęt wrócił już na swoje...

12.11.2013

NRL: potrzebna jest nowa ustawa o cmentarzach

Niezbędne jest opracowanie i wprowadzenie w życie całościowej regulacji dotyczącej cmentarzy i chowania zmarłych, w tym stwierdzania zgonu i jego przyczyny, która byłaby spójna z innymi przepisami,...

12.11.2013

NRL w sprawie informatyzacji służby zdrowia

Bezterminowe pozostawienie możliwości wystawiania recept pro auctore i pro familiae w wersji papierowej, uznanie e-recept za dokumentację medyczną i wskazanie w ustawie kosztów wydania KSM to główne...

12.11.2013