Zarządzenie zmienia treść zarządzenia Nr 54/2011/DSOZ w zakresie załącznika nr 1 „Tab. 1.7 nocna i świąteczna opieka zdrowotna".
Dodane zostały dodatkowe kryteria oceny ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dodatkowo punktowane w ofercie będzie:

- udzielanie świadczeń przez lekarza pediatrę, co najmniej: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00. do 23.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 8.00. do 12.00 oraz od 18.00 do 23.00

- udzielanie świadczeń przez dodatkowego lekarza pediatrę, co najmniej: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00. do 23.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 8.00. do 12.00 oraz od 18.00 do 23.00

- udzielanie świadczeń przez lekarza pediatrę, co najmniej: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00. do 23.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 8.00. do 12.00 oraz od 18.00 do 23.00

- spełnienie warunku zgodnie z którym co najmniej 30 % liczby lekarzy i tygodniowego czasu pracy lekarzy realizujących świadczenia stanowi liczba lekarzy i czas pracy lekarzy posiadających specjalizację (1-szy stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyna rodzinna lub choroby wewnętrzne

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 23 kwietnia 2013 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl