Rozporządzenie musiało zostać wydane w związku ze zmianą upoważnienia ustawowego z art. 190 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenia określa zakres informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zakres gromadzonych danych został ograniczony do niezbędnego minimum.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl