Zdaniem rzeczniczki praw obywatelskich Ireny Lipowicz osoby chore na depresję powinny mieć prawo do...
23.02.2015
Książeczka zdrowia dziecka stanie się elementem dokumentacji medycznej; jej wzór i dane, które się...
23.02.2015
Według Najwyższej Izby Kontroli działalność części uzdrowisk wbrew ich nazwie zagraża naturze....
23.02.2015
Spadła liczba pacjentów kierowanych na badanie PET, czyli tomografię pozytonową. Powód: NFZ tak...
23.02.2015
Podział osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności na tych, którzy całkowicie nie mogą zadbać o...
23.02.2015
Przedstawiciele Wojskowego Instytutu Medycznego i Falck Medycyna podpisali umowę dotyczącą...
23.02.2015
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał Zespól Koordynacyjny ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów...
23.02.2015
Rada Przejrzystości na 6 posiedzeniu, które odbyło się 18 lutego 2015, wydała negatywne opinie na...
23.02.2015
Kilkaset książek trafiło do oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach dzięki...
23.02.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że felczer nie może wydawać karty diagnostyki i leczenia...
23.02.2015
Jeszcze 20 lat temu połowa zawałów kończyła się zgonem, teraz jest to 8 do 10 procent wskazuje...
22.02.2015
Powiat krapkowicki (Opolskie) uruchomił całodobową infolinię dotyczącą dyżurów aptek. Mieszkańcy...
22.02.2015
W Polsce są dostępne wszystkie metody leczenia kraniosynostoz, polskie dzieci nie muszą wyjeżdżać...
22.02.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 7/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
21.02.2015
Lista leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2015 roku, została uzupełniona w...
21.02.2015
W Warszawie otwarto w piątek 20 lutego 2015 Creative Neuroscience Lab CNS Lab, pierwszy w Polsce...
21.02.2015
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że od 1 stycznia 2015 roku pacjenci kontynuujący leczenie mogą...
21.02.2015
Migotanie przedsionków to główny czynnik ryzyka udaru mózgu. Można je wykryć regularnie badając...
21.02.2015
Sejm przyjął w piątek 20 lutgo 2015 roku informację rządu na temat realizacji Krajowego Programu...
20.02.2015
Możliwość wprowadzenia programu bioasekuracji, który ma na celu zapobieganie szerzeniu się chorób...
20.02.2015
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w piątek 20 lutgo 2015 o zaaprobowaniu pierwszego...
20.02.2015