Zarzuty o korupcję dla b. menedżera z PGZ

Zamówienia publiczne

Trzy zarzuty korupcyjne usłyszał b. menedżer ds. zamówień publicznych z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.; miał zażądać łapówki od umowy leasingowej na samochody typu SUV - poinformowało Centralne...

30.03.2016

UZP organizuje działania edukacyjne dot. nowelizacji PZP

Zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych w związku z nowelizacją PZP, która wdraża przepisy nowych unijnych dyrektyw planuje przeprowadzenie szeregu działań edukacyjnych, które mają na celu wesprzeć zamawiających...

30.03.2016

Prawo opcji nie może zmniejszyć zakresu zamówienia

Zamówienia publiczne

Czy zamawiający może w ramach opcji przewidzieć ograniczenie (pomniejszenie) zakresu udzielanego zamówienia zastrzegając jednocześnie, jaki będzie gwarantowany zakres zamówienia? - pyta użytkownik...

30.03.2016

Publikacja nowelizacji PZP to wyścig z czasem

Zamówienia publiczne

Aby nowelizacja zaczęła obowiązywać 18 kwietnia, musi być ogłoszona (opublikowana) najpóźniej 3 kwietnia. Jest to niedziela, zatem ze względów praktycznych można uznać, że termin ten upływa w dniu 1...

30.03.2016

Wznowiono prace na trzecim odcinku S5

Zamówienia publiczne

Spółka Astaldi będąca wykonawcą trzeciego odcinka drogi ekspresowej S5 od Marcinowa do węzła Wrocław Północ, zgodnie z umową zawiesiła realizację robót w okresie zimowym. Jednak wraz z systematycznym...

29.03.2016

Wielu chętnych do budowy obwodnicy Sokołowa Młp.

Zamówienia publiczne

19 ofert wpłynęło w przetargu na budowę północnej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego (Podkarpackie). Ponad 3 - kilometrowa trasa ma być gotowa do końca października 2017 r. Trwa weryfikacja i ocena...

29.03.2016

Jest przetarg na przebudowę dwóch ulic w Gorzowie Wlkp.

Zamówienia publiczne

Miasto Gorzów Wielkopolski ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy Towarowej i ulicy Fabrycznej. Koszt całej inwestycji to 6,65 mln zł, z czego 3 mln zł to dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju...

29.03.2016

Błędy w wadium nie zawsze powodują wykluczenie wykonawcy

Zamówienia publiczne

Mimo, iż przepisy p.z.p nie przewidują możliwości poprawienia w wadium omyłki lub wystąpienia do wykonawcy o przedstawienie wyjaśnień, to jednak zamawiający zawsze powinien ustalić, jaka jest...

28.03.2016

Wielu chętnych w przetargu na Rail Baltica

Zamówienia publiczne

Do PKP PLK wpłynęły wnioski dziesięciu potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu na modernizację magistrali E75 na odcinku Sadowne - Czyżew, leżącego na trasie Rail Baltica -...

27.03.2016

Zniszczenie próbek wymaga sporządzenia protokołu

Zamówienia publiczne

Zamawiający w przetargu wymagał by wykonawca załączył próbki oferowanego produktu. Co należy zrobić z próbkami po 4 latach od momentu zakończenia postępowania? Czy można je zniszczyć? - pyta...

27.03.2016

Strabag zbuduje obwodnicę Gdowa

Zamówienia publiczne

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał z firmą Strabag kontrakt na projekt i budowę II etapu obwodnicy Gdowa. Jego wartość to 21,31 mln zł - informuje Rynek Infrastruktury.

26.03.2016

Merytoryczne kryteria oceny ofert są często fikcyjne

Zamówienia publiczne

Mimo, że zamawiający są zobowiązani do stosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert, to nadal dochodzi do patologii. Rozpisywanie kryteriów merytorycznych jest często fikcją, która ma na celu...

26.03.2016

GDDKiA prowadzi dialog techniczny ws. budowy S19

Zamówienia publiczne

Rzeszowski Oddział GDDKiA prowadzi dialog techniczny związany z wykonaniem Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S19 odc. Kielanówka (węzeł Rzeszów Płd.) Barwinek (gr. państwa). Do dialogu...

25.03.2016

Alumast wykona oświetlenie uliczne w Skierniewicach

Zamówienia publiczne

Oferta spółki Alumast została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego w Skierniewicach. Po raz pierwszy spółka wystawiła wspólną ofertę z firmą Benito Urban -...

25.03.2016