Budową odcinka nr 1 Koszwały – Nowy Dwór Gdański zainteresowanych jest pięciu wykonawców. Najtańsza oferta należy do spółki Metrostav i opiewa na kwotę dokładnie 1.642.440.944,84 zł. Najdrożej swoje usługi wyceniła spółka Impresa Pizzarotti & C.S.p.A.

Natomiast budową odcinka nr 2 Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo (Elbląg) zainteresowanych jest czterech wykonawców. Najtańszą ofertę złożyła spółka Budimex tj. o wartości 1.576.393.813,69 zł. Najdroższe okazało się konsorcjum Porr, Porr Bau GMBH.

Firmy i konsorcja mogły złożyć ofertę tylko na jedno z dwóch zadań.

O wyborze wykonawców będzie decydować kryterium ceny (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) oraz długość gwarancji (5 proc.).

Źródło: www.gddkia.gov.pl