Metro Warszawskie pierwotnie termin składania ofert wyznaczyło na przełom I i II kwartału 2015 r. Jednak został on przesunięty na 31 lipca 2015 r. Obecnie po raz kolejny termin jest przesuwany.

Wymagania w przetargu na przedłużenie II linii metra budzą wątpliwości >>>

Zmiana jest efektem odwołania, jakie złożyła do KIO firma Inżynieria Rzeszów SA, która stoi na stanowisku, że zamawiający bezprawnie rozszerzył zapisy SIWZ odnoszące się do okoliczności, w których wykonawcy są zobowiązani do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania wobec podmiotów udostępniających potencjał.

Jak poinformował Ratusz, w dokumentacji przetargowej zostały wprowadzone zmiany o charakterze formalnym, które mają ograniczyć ewentualne odwołania.

Źródło: www.transport-publiczny.pl