Od statusu pacjenta zależy kto poniesie koszty leczenia

Samorząd terytorialny

W przypadku gdy pacjent nie posiadał żadnych dokumentów świadczących o ubezpieczeniu zakład opieki zdrowotnej powinien wystąpić do miejskiego ośrodka pomocy społecznej lub bezpośrednio do wójta...

16.02.2012

Gmina musi nadać status nowoutworzonej szkole

Samorząd terytorialny

Gmina zakłada nową szkołę - liceum ogólnokształcące i technikum, które mają wejść w skład istniejącego zespołu szkół posiadającego własny statut wspólny dla szkół wchodzących w skład zespołu. Czy...

16.02.2012

Starostowie mazowieccy chcą inaczej podzielić region

Samorząd terytorialny

Dziennik Warto Wiedzieć informuje, iż Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego domaga się podziału Mazowsza na dwa statystyczne regiony. Postulowany podział ma zapewnić w najbliższym okresie...

16.02.2012

Więcej pieniędzy dla ratowników górskich

Samorząd terytorialny

MSW informuje, iż w 2012 r. przewidziano więcej pieniędzy na zadania realizowane w zakresie ratownictwa górskiego. W ramach tych środków Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma - 6 mln 350...

15.02.2012

Rząd: nad "janosikowym" pracować, ale są wątpliwości

Samorząd terytorialny

Rząd, mimo zastrzeżeń do obywatelskiego projektu ustawy o tzw. janosikowym, zarekomendował prowadzenie nad nim dalszych prac w komisjach sejmowych. Obawy ministrów wzbudza perspektywa obniżenia tej...

15.02.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski