WSA: brak dokumentacji nie ma znaczenia dla biegu terminu

Samorząd terytorialny

Dla biegu terminu do skorzystania przez wojewodę z kompetencji nadzorczych nie ma znaczenia okoliczność nie posiadania przez organ nadzoru dokumentacji związanej z podjęciem zarządzenia uznał...

21.10.2015

Owce będą się paść na wałach przeciwpowodziowych

Samorząd terytorialny

Owce z powodzeniem mogą być wykorzystywane w roli żywych kosiarek na wałach przeciwpowodziowych oceniają naukowcy, którzy do trzech lat prowadzą program badawczy w Małopolsce. Według zapowiedzi władz...

20.10.2015

Ustawa krajobrazowa w TK, łamie prawo własności?

Samorząd terytorialny

BCC złożyło do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności tzw. ustawy krajobrazowej. Argumentuje, że rażąco godzi ona w konstytucyjne prawo własności, gdyż nakłada ograniczenia na...

20.10.2015

Krajowa Polityka Miejska 2023 przyjęta przez rząd

Samorząd terytorialny

Chcemy wzmocnić zdolność miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców podkreśliła minister Maria Wasiak mówiąc o głównych...

20.10.2015

Podkarpackie gminy boją się przyjmowania uchodźców

Samorząd terytorialny

Żadna z podkarpackich gmin nie wyraziła woli przyjęcia uchodźców. Samorządy tłumaczą to głównie brakiem wolnych mieszkań, w których mogliby zamieszkać uchodźcy, oraz problemami finansowymi. Są także...

20.10.2015

Mazowsze liderem wzrostu spośród wszystkich regionów UE

Samorząd terytorialny

Region Mazowsza obejmujący Warszawę jest liderem wzrostu gospodarczego w przeliczeniu na PKB na mieszkańca spośród wszystkich regionów Unii Europejskiej - wynika z najnowszych statystyk unijnego...

20.10.2015