Samorządy twierdzą, że decyzje władz centralnych zaburzyły równowagę finansową gmin, powiatów i województw. Konsekwencją jest rezygnacja z wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i pogorszenie jakości usług lokalnych. Sytuację może uratować jedynie  przywrócenie finansowej równowagi samorządów. Dlatego podczas zaplanowanej na piątek konferecnji zamierzają przedstawić obywatelski projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt przedstawi Ryszard Grobelny, prezydent Poznania i prezes Związku Miast Polskich. - Gra toczy się o dużo większą stawkę niż 8 mld zł. Chodzi o przyszłość Polski, tempo jej rozwoju i możliwość wykorzystania kolejnych funduszy europejskich - deklarują autorzy projektu.

Konferencja odbędzie się 20 lipca 2012 r. (piątek) o godz. 10.00 w Centrum Prasowym PAP w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8.