Gronkiewicz-Waltz: potrzebowałam zastępcy spoza Warszawy

Samorząd terytorialny

Brakowało mi wśród zastępców właściwej osoby do zajęcia się newralgicznym tematem reprywatyzacji - tak prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz uzasadniła dymisję Jarosława Jóźwiaka i powołanie...

09.09.2016

Zbiorczy VAT dotyczy wyłącznie samorządów

Samorząd terytorialny

Scentralizowany (zbiorczy) model rozliczania VAT dotyczy wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego (wraz z samorządowymi jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi)....

09.09.2016

Kto może być inwestorem zastępczym dla JST?

Samorząd terytorialny

Inwestorem zastępczym dla inwestora będącego jednostką samorządu terytorialnego może być osoba fizyczna lub osoba prawna wykonująca na rzecz tego inwestora konkretne czynności organizatorskie, mające...

09.09.2016

Gdańsk: powołano radę ds. przeciwdziałania dyskryminacji

Samorząd terytorialny

Na pierwszym posiedzeniu zebrała się w czwartek Gdańska Rada ds. Równego Traktowania. To pierwsze w Polsce takie gremium, powołane przez samorząd, mające przeciwdziałać dyskryminacji i nietolerancji.

09.09.2016

PiS apeluje o dymisję prezydent Warszawy

Samorząd terytorialny

Referendum ws. odwołania prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz może mieć bardzo istotne znaczenie, może doprowadzić do wyborów - uważa senator PiS Jan Maria Jackowski. PiS kolejny raz zaapelowało...

09.09.2016

Łódź wspomaga remonty niekomunalnych zabytków

Samorząd terytorialny

Ok. 3,5 mln zł przeznaczył w tym roku łódzki magistrat na dofinansowanie remontów zabytkowych nieruchomości w Łodzi, które nie są własnością komunalną. W ciągu ponad dziesięciu lat dzięki dotacjom...

09.09.2016

MRPiPS: 500 plus dla wszystkich dzieci w pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny

Świadczenie z programu 500 plus przysługuje również dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej na podstawie ustawy pomocy społecznej - zapewnia MRPiPS. Samorządy mają wątpliwości w tej kwestii.

08.09.2016
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski