"Nie zliczyliśmy dokładnie wszystkich wniosków, które wpłynęły do urzędu, ale już dziś mogę powiedzieć, że mamy około dwustu projektów, z czego większość to projekty lokalne, dla poszczególnych części miasta, ale jest też sporo ogólnomiejskich. Przed nami kilka dni wytężonej pracy przy wprowadzaniu wniosków do systemu komputerowego" - poinformował w środę dyrektor wydziału komunikacji społecznej i informacji toruńskiego magistratu Paweł Piotrowicz.

Jak zaznaczył, propozycje nadesłane przez mieszkańców dotyczą praktycznie każdej sfery życia miasta. Konkretne pomysły przedsięwzięć - możliwych do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego - mogli zgłaszać mieszkańcy Torunia, którzy ukończyli 16 lat, a zgłaszany wniosek musiał mieć poparcie co najmniej 15 osób.

"Są takie tematy, jak budowa i remonty dróg, sygnalizacja świetlna, chodniki, spowalniacze ruchu, plenerowe siłownie, festyny spółdzielcze i parafialne, zdobienie ścian graffiti, place zabaw, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i parków, imprezy kulturalne, pomoc osobom potrzebującym, ogólnomiejskie cykliczne zawody sportowe, edukacja najmłodszych, obiekty sportowe, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne i wiele innych" - dodał Piotrowicz.

Jeden mieszkaniec mógł zgłosić jeden projekt ogólnomiejski oraz dwa lokalne, dotyczące okręgu, w którym mieszka. Podczas ostatecznego głosowania każdy z biorących w nim udział będzie mógł poprzeć maksymalnie trzy projekty z jednej listy lokalnej dotyczącej okręgu, w którym mieszka oraz trzy projekty z listy ogólnomiejskiej.

Po skatalogowaniu wszystkich propozycji rozpocznie się weryfikacja złożonych wniosków, by ustalić czy wszystkie są wypełnione zgodnie z regulaminem, czy proponowane zadania należą do zadań własnych gminy lub powiatu oraz czy nie są sprzeczne z obowiązującymi w Toruniu planami i programami działania. W przypadku wątpliwości urzędnicy zapowiadają, że będą kontaktować się z autorami wniosków.

Magistrat także oszacuje koszty realizacji poszczególnych propozycji. Wyniki weryfikacji zostaną opublikowane do 21 stycznia. Wszystkie projekty, które przejdą pomyślnie weryfikację zostaną wpisane na listę przyjętych i poddane pod publiczne głosowanie, które rozpocznie się 25 stycznia 2014 roku.