W środę urząd marszałkowski poinformował o ogłoszeniu nowych konkursów na projekty mogące zdobyć dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013. To fundusze m.in. na infrastrukturę okołoturystyczną i rekreacyjną i projekty rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i przestrzeni miejskich

Wydział terenów wiejskich urzędu marszałkowskiego dokonał w piątek podsumowania efektów wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w woj. śląskim.

Urzędnicy marszałka zajmują się kilkoma elementami PROW: poprawą i rozwijaniem infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (m.in. scalanie gruntów i rolnicze zasoby wodne), odnową i rozwojem wsi (m.in. obiekty sportowe, kulturalne i rewitalizacja miejscowości), podstawowymi usługami dla gospodarki i ludności wiejskiej (m.in. wodociągi i kanalizacja), a także mniejszymi projektami realizowanymi poprzez zaangażowanie tzw. lokalnych grup działania.

Według odpowiedzialnego m.in. za tereny wiejskie członka zarządu woj. śląskiego Stanisława Dąbrowy, z całej regionalnej puli środków PROW (ok. 700 mln zł) zrealizowano już zdecydowana większość. Została kwota ok. 50 milionów do wydania na podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. To przede wszystkim oszczędności i przesunięcia z dotychczasowych projektów - ocenił Dąbrowa.

Zdaniem wiceszefa wydziału terenów wiejskich w urzędzie marszałkowskim Artura Janosika, nabór projektów w tym zakresie najprawdopodobniej zostanie ogłoszony pod koniec stycznia.

Pula środków PROW na projekty dotyczące tzw. podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej wyniosła w regionie 270,3 mln zł. W tym zakresie samorząd przeprowadził dotąd 5 naborów, w których spłynęło 215 wniosków. Urzędnicy marszałka zawarli 185 umów na 253,7 mln zł i dotąd wypłacili 138,2 mln zł (przy realizacji tych projektów udało się zaoszczędzić część środków).

W ramach zakończonych już inwestycji w tym obszarze działań wybudowano m.in. 153 km sieci wodociągowych, 186 km sieci kanalizacyjnych, powstało 10 oczyszczalni ścieków. Systemami zagospodarowania objęto 3984 ton odpadów komunalnych i wyprodukowano 39 MWh energii z odnawialnych źródeł. Ukończono też 3 zadaszone lokalne targowiska.

Na część PROW dotyczącą infrastruktury w rolnictwie i leśnictwie przewidziano 167,6 mln zł. W 9 naborach spłynęły 42 wnioski na kwotę pomocy 201,4 mln zł. Dotąd wydano 9 decyzji ws. projektów związanych ze scalaniem gruntów (na 69,6 mln zł pomocy) i 22 decyzje ws. rolniczych zasobów wodnych (na 40,7 mln zł pomocy). Zrealizowane płatności to 36 mln zł. Trwa analiza wniosków z ostatniego naboru zakończonego w listopadzie br.

Łączna kwota pomocy na projekty związane z odnową i rozwojem wsi wyniosła 98,8 mln zł. W 3 naborach spłynęło 496 wniosków o łącznie 257 mln zł dotacji. Zawarto 308 umów na 79,5 mln zł. Nadal trwa weryfikacja 85 złożonych latem wniosków na 21,9 mln zł. Do tej pory wypłacono w tej części PROW dla regionu 71,2 mln zł.

Wśród przeprowadzonych inwestycji odnowy i rozwoju wsi w woj. śląskim zbudowano lub odremontowano m.in. 115 obiektów sportowych, 71 świetlic i domów kultury, 63 centra miejscowości i 13 obiektów małej architektury. Odnowiono 10 obiektów sakralnych, 8 terenów zielonych lub parków, 3 zbiorniki wodne i 3 pomniki pamięci. Wytyczono też łącznie 5 km ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych.

Praktycznie wszystkie obszary wiejskie w woj. śląskim (100 gmin, 8122 km kw., 955,5 tys. osób) objęły zasięgiem tzw. lokalne grupy działania, które opracowały własne lokalne strategie rozwoju. Na realizację tych strategii zarezerwowano 155,9 mln zł. Łącznie zakontraktowano dotąd 18,3 mln zł na 1017 tzw. małych projektów oraz 46,7 mln zł na 278 większych przedsięwzięć z zakresu rozwoju i odnowy wsi. Na 44 projekty związane z funkcjonowanie lokalnych grup działania zakontraktowano 29,3 mln zł, a na 12 tzw. projektów współpracy - 810 tys. zł.