Jak informuje stołeczny ratusz, około 625 przystanków zlokalizowanych w Śródmieściu i dzielnicach ościennych zostanie wyposażonych w wiaty zgodne z projektem wskazanym przez miasto. Na pozostałych przystankach (ok. 955) staną wiaty z seryjnej produkcji według projektu inwestora , także zaakceptowane przez miasto. Z kolei na obszarze objętym nadzorem konserwatorskim będą instalowane wiaty według trzeciego projektu - tzw. konserwatorskiego.

Jak poinformował w środę dziennikarzy wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, harmonogram prac zakłada, że w 2014 r. stanie 180 wiat, w 2015 - 720, a w 2016 - 680.

Miasto nie będzie dofinansowywać budowy i utrzymania nowych wiat. Z kolei konsorcjum w zamian za wybudowanie wiat otrzyma prawo do korzystania z powierzchni reklamowych umieszczonych na wymienionych przystankach. Czas koncesji to osiem lat i 10 miesięcy.

Po trzech latach partner prywatny będzie się dzielił zyskami z reklam z miastem. Jak powiedział rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk, będzie to ok. 1,5 mln zł rocznie.

Przedstawiciel partnerów prywatnych Marek Kuzaka zaznaczył, że wiaty są nowoczesne, jasne i przestronne. Dodał, że produkowana seryjnie wiata będzie też bardzo praktyczna w eksploatacji i "wandaloodporna".

Podpisanie umowy zakończyło postępowanie przetargowe na wymianę i eksploatację wiat, które trwało ponad trzy lata. Umowę z koncesjonariuszem podpisano rok po wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż wybór został zaskarżony przez innego oferenta. We wrześniu 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania zawarcia umowy.

Projekt „Przystanek Komunikacji Miejskiej” ma na celu wymianę wiat przystankowych w Warszawie przy udziale inwestora prywatnego. Stołeczny ratusz zaznacza, że jest to pierwszy tej skali projekt miasta, którego podstawą jest Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. Szacowany łączny koszt wybudowania 1580 wiat wyniesie ok. 80 mln zł.