Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odpadach

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów przyjęła 7 października projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, przedłożony przez ministra środowiska.Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w...

07.11.2017

Kierownikiem zamawiającego w gminie jest wójt

Samorząd terytorialny

Wójt jako organ gminy określony wprost w ustawie o samorządzie gminnym, spełnia definicję kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych....

07.11.2017

WSA: wskazanie lokalu socjalnego ma charakter cywilnoprawny

Samorząd terytorialny

Czynność wskazania lokalu socjalnego czyli czynność stanowiąca ofertę zawarcia umowy najmu nie ma charakteru administracyjnoprawnego, gdyż zmierza do nawiązania stosunku cywilnoprawnego najmu lokalu...

07.11.2017
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski