Trwa 12. edycja konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Jak informuje ZMP, podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni dotyczyć będą kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca.

Organizatorzy docenią rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni.

Przestrzenie zgłoszone do konkursu są oceniane w trzech kategoriach: 1) Nowo wykreowana przestrzeń publiczna, 2) Zrewitalizowana przestrzeń publiczna, 3) Przestrzeń zieleni. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Cele mogą być zrealizowane trwałymi środkami architektonicznymi,  oświetleniem czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. W ocenie będzie też brana pod uwagę kwestia  finansowania inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

W pierwszym etapie konkursu przyjmowane będą zgłoszenia przestrzeni publicznych od samorządów, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie (zakres wniosku) należy składać mailowo na adres: konkurs@tup.org.pl bądź do biura TUP w terminie do 10 marca 2018.

W drugim etapie konkursu właściciele i zarządzający nominowanymi przestrzeniami będą proszeni o przygotowanie szerszego opisu danej inwestycji w oparciu o Załącznik 2 do Regulaminu konkursu. Zgłoszenia do drugiego etapu konkursu będą przyjmowane do początku maja 2018.

Regulamin dostępny jest TUTAJ

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czasie Kongresu Urbanistyki Polskiej 20-22 czerwca w Gdyni.

 

Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności Joanna Bach-Głowińska

Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności>>