Usuwanie pojazdów na nowych zasadach

Samorząd terytorialny

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace na przygotowaniem nowych zasad usuwania pojazdw w związku nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ktra wprowadziła nowy tryb...

29.09.2010