Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego

Samorząd terytorialny

Komitetom wyborczym pozostało niewiele czasu do złożenia sprawozdania z finansowania kampanii wyborczej do organw samorządu terytorialnego. Termin dla komitetw, ktrych kandydaci nie brali udziału w...

03.02.2011

Nową gminę stworzy pełnomocnik

Samorząd terytorialny

Powoływanie przez Prezesa Rady Ministrw pełnomocnika do spraw tworzenia nowej gminy przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektrych innych ustaw przygotowywany w...

02.02.2011

Błąd w obliczeniu ceny a omyłka rachunkowa

Samorząd terytorialny

Przez błąd w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Prawa zamwień publicznych w związku z art. 84 k.c., należy rozumieć błąd w oświadczeniu woli, a zatem taki sposb obliczenia ceny, ktry...

02.02.2011

Opublikowano Kodeks wyborczy

Samorząd terytorialny

W Dzienniku Ustaw RP nr 21 opublikowano ustawę Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi. Tym samym wybory parlamentarne w 2011 r. odbędą się już na podstawie nowych przepisów.

01.02.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski