Podpis wykonawcy nie jest elementem treści oferty

Zamówienia publiczne

Brak podpisu wykonawcy w wyznaczonym miejscu formularza ofertowego nie może być uznany za błąd dyskwalifikujący ofertę z powodu niezgodności z SIWZ. To nie dane kontaktowe, czy podpis stanowią o...

15.08.2016

SIWZ musi dokładnie odzwierciedlać potrzeby zamawiającego

Zamówienia publiczne

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli nieprecyzyjność w zapisie SIWZ doprowadziła do złożenia ofert, których nie da się obiektywnie porównać w celu wybrania oferty najkorzystniejszej -...

05.08.2016

WSA: rada gminy nie ustala przebiegu linii komunikacyjnych

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie posiada kompetencji do ustalania przebiegu linii komunikacyjnych, a zwłaszcza stanowienia, które z przystanków mają być określane jako przystanki początkowe lub końcowe - uznał...

04.08.2016

Konflikt interesów nowością w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne

W ramach nowelizacji p.z.p. dokonano implementacji nowych dyrektyw zamówieniowych odnoszących się do zapobiegania konfliktom interesów. Wypełniając JEDZ wykonawca będzie musiał udzielić odpowiedzi na...

30.07.2016