PGNiG Termika ogłosiła przetarg na bodową w formule pod klucz kotłowni wodnej gazowo-olejowej o...
PAP
03.09.2015
Zamówienia publiczne
Ceny wywozu śmieci rosną zbyt szybko - alarmuje poseł Piotr Polak. Jego zdaniem samorządy są...
PAP
03.09.2015
Zamówienia publiczne
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie za najkorzystniejszą w przetargu na...
Magdalena Sowula
03.09.2015
Zamówienia publiczne
Białostocka prokuratura apelacyjna, prowadząca śledztwo w sprawie oszustwa na szkodę wojewódzkiego...
PAP
03.09.2015
Zamówienia publiczne
Kilkudziesięciu związkowców ze startujących w przetargu na śmigłowce wielozadaniowe zakładów w...
PAP
03.09.2015
Zamówienia publiczne
Posłowie chcą jeszcze w tej kadencji Sejmu uchwalić ustawę, która zagwarantuje wsparcie finansowe...
Krzysztof Sobczak
03.09.2015
Samorząd terytorialny
Jedną z pierwszych umów dot. tzw. wsparcia przygotowawczego dla zachodniopomorskich Lokalnych Grup...
PAP
03.09.2015
Samorząd terytorialny
Obrona cywilna nie jest gotowa do ochrony ludności w razie wojny uznano podczas 1. Kongresu...
Krzysztof Sobczak
03.09.2015
Samorząd terytorialny
Centralizacja zakupów niektórych rodzajów świadczeń pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności....
Bartłomiej Kardas
03.09.2015
Zamówienia publiczne
Uchwała rady dopuszczająca jedynie możliwość zawarcia umowy najmu po śmierci dotychczasowego...
Anna Dudrewicz
03.09.2015
Samorząd terytorialny
Prawomocny wyrok karny, stanowiący dowód dokonania przez diagnostę fałszywych wpisów dokumentacji...
Anna Dudrewicz
03.09.2015
Samorząd terytorialny
Czy można przyznać zasiłek pielęgnacyjny, jeśli dwa wcześniejsze orzeczenia wskazują, że...
Anna Kawecka
03.09.2015
Samorząd terytorialny
Wysokość dziesięciopiętrowego bloku ma wieżowy zbiornik wody Kazimierz, który został oddany do...
PAP
02.09.2015
Samorząd terytorialny
Po 10 latach negocjacji miasto Olsztyn zamieniło się z PKP działkami: miasto przekazało kolei...
PAP
02.09.2015
Samorząd terytorialny
Na dalszą współpracę z organizatorami festiwalu Transatlantyk, który od przyszłego roku odbywać się...
PAP
02.09.2015
Samorząd terytorialny
Prezydent Katowic Marcin Krupa zdecydował o przebiegu linii tramwajowej do południowych dzielnic...
PAP
02.09.2015
Samorząd terytorialny
Lider listy Zjednoczonej Lewicy do Sejmu w okręgu lubelskim Janusz Palikot wezwał w środę samorząd...
PAP
02.09.2015
Samorząd terytorialny
Remonty ulic, budowa parkingów, oświetlenia a także placów zabaw dla psów - znalazły się wśród...
PAP
02.09.2015
Finanse samorządów
We wtorek opublikowana została nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadza...
Jolanta Mazur
02.09.2015
Samorząd terytorialny
Równolegle z ogólnokrajowym referendum 6 września we Wrocławiu odbędzie się referendum dot. spraw...
PAP
02.09.2015
Samorząd terytorialny
W sytuacji, gdy termin na złożenie odwołania wypada w sobotę, wykonawca powinien je wnieść dzień...
Magdalena Sowula
02.09.2015
Zamówienia publiczne
Do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wpłynęło aż dwanaście ofert potencjalnych wykonawców...
Magdalena Sowula
02.09.2015
Zamówienia publiczne
Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca w ofercie nie wskazał nazwy handlowej produktu jaki...
Agnieszka Kurowska
02.09.2015
Zamówienia publiczne
Na wokandę WSA w Białymstoku wraca sprawa referendum dotyczącego budowy regionalnego lotniska w...
PAP
02.09.2015
Samorząd terytorialny
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i...
Magdalena Sowula
02.09.2015
Zamówienia publiczne
Ustawa o usługach turystycznych nie daje marszałkowi narzędzi do sprawdzenia kondycji finansowej...
Krzysztof Sobczak
02.09.2015
Samorząd terytorialny
Czy dopuszczalne jest zawarcie porozumienia komunalnego pomiędzy powiatem a związkiem...
Jakub H. Szlachetko
02.09.2015
Samorząd terytorialny
W konsultacjach społecznych dot. projektu nowego PZP wzięły udział m.in.: ministerstwa,...
Magdalena Sowula
02.09.2015
Zamówienia publiczne
Postanowienie wydane w przedmiocie poinformowania podmiotu o brak posiadania interesu prawnego, a...
Maciej Czepiel
02.09.2015
Samorząd terytorialny
Wójt powinien poinformować mieszkańca, że dana informacja jest w jego ocenie informacją...
Anna Dudrewicz
02.09.2015
Samorząd terytorialny