Jak poinformowała PAP Joanna Przegrodzka z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, która podsumowała konkurs, rywalizacja ma na celu wypromowanie ciekawych inicjatyw bibliotek publicznych realizowanych na rzecz społeczności lokalnych.

Według inicjatorów konkursu biblioteka w dzisiejszych czasach nie powinna koncentrować się na podstawowej swojej działalności, jaką jest udostępnianie książek i czasopism, lecz powinna podejmować przedsięwzięcia z różnych dziedzin, aktywizujące ludzi w każdym wieku. Powinna przy tym pozyskiwać liderów społeczności lokalnych, którzy wzbogacą propozycje biblioteki.

Pierwsze miejsce w konkursie "Biblioteka z dobrym klimatem społecznym" wygrała gminna biblioteka publiczna w Starych Juchach. Jak powiedziała Beata Klaus - Gramacka z biblioteki w Starych Juchach, placówka zrealizowała projekt pod nazwą "Tropem dawnych szkół - kultura i oświata w gminie Stare Juchy".

"Młodzi ludzie działający w klubie wolontariusza przy naszej bibliotece poznawali historię szkolnictwa na terenie gminy, odnajdywali budynki, w których mieściły się przedwojenne i powojenne szkoły, rozmawiali nawet z byłymi uczniami tych szkół. Uczestnicy projektu pojechali do Muzeum w Kadzidłowie, gdzie zwiedzili dawną izbę lekcyjną" - podkreśliła.

Efektem projektu był katalog z fotografiami i opisem dawnych szkół w gminie Stare Juchy. Zwycięska biblioteka otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł.

Drugie miejsce zajęła Biblioteka Publiczna Gminy Markusy za przedsięwzięcie "Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato - Klub Malucha w Bibliotece". Bibliotekarze prowadząc zajęcia dla dzieci i rodziców przekonywali o wpływie literatury na rozwój najmłodszych. Trzecie miejsce zajęły ex aequo Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach, która prowadziła szereg zajęć ekologicznych oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu, która proponowała dzieciom i rodzicom zwiedzanie gminnych zabytków.

Gminne koalicje w bibliotekach powstały z inspiracji Programu Rozwoju Bibliotek. W całej Polsce uczestniczy w nim ponad 3300 bibliotek w małych miejscowościach, w tym 88 w województwie warmińsko-mazurskim. Ludzi przychodzą do nich nie tylko po książki, w bibliotekach spędzają wolny czas, szukają potrzebnych informacji. Dla niemal 200 tys. osób z Warmii i Mazur biblioteka to jedyne miejsce, gdzie mogą korzystać z internetu.

Z raportu "Po co Polakom biblioteki?", przygotowanego na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wynika, że do bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek przychodzi 30 procent mieszkańców małych miejscowości - ponad 2,5 mln osób.

Konkurs, w którym nagrodzono inicjatywy bibliotek publicznych na Warmii i Mazurach, zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Gminne koalicje w bibliotekach, które przystąpiły do konkursu, powstały z inspiracji Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest on realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń.