Jak klasyfikować zwrot podatku VAT w JST?

Zwrot VAT w danym roku budżetowym należy przyjmować jako zmniejszenie wydatków, a jeśli przesunie się on na rok następny, to należy ująć go jako dochód w paragrafie 097.

17.01.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski