Pytanie
Pracownica zatrudniona jest na umowę o pracę od 5 lat. W umowie o pracę miejscem wykonywania pracy są województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie. Do 2013 r. pracownica wykonywała pracę w jednostce macierzystej w miejscowości A. Pracownica wychowuje dziecko do lat 4 i od jesieni 2013 r. delegowana została do pracy w miejscowości oddalonej od jednostki macierzystej o ok. 50 km. Pracę łącznie z dojazdem samochodem służbowym wykonuje od godz. 6.00 do 19.00.
Czy nie narusza to przepisu art. 178 § 2 k.p.?
Czy pracownicy należy się zwrot kosztów podróży?