Pytanie
Zamawiający ogłosił na stronie BIP-u postępowanie na wykonanie usługi na podstawie art. 4 pkt 8a p.z.p. W ogłoszeniu zapisał termin i miejsce składania ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, w tym 2 oferty zostały dostarczone do wskazanego pokoju a jedna do innego - tzn. do Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w tym samym budynku i została przekazana z opóźnieniem do wskazanego pokoju.
Czy zamawiający może taką ofertę rozpatrywać na równych prawach jak pozostałe dwie oferty?
W ogłoszeniu zamawiający nie zastrzegł żadnych informacji, że oferty złożone w innym miejscu nie będą rozpatrywane.