Pytanie
Firma A przejęła od firmy B nieruchomość po nie spłaceniu przez B pożyczki "z przewłaszczeniami na zabezpieczenie". Nieruchomość miała obciążoną hipotekę wpisami urzędu skarbowego z tytułu zaległości podatkowych firmy B. Firma A w celu "uwolnienia" hipoteki zapłaciła do urzędu skarbowego wszystkie zobowiązania firmy B. Nieruchomość nie jest amortyzowana. Jest środkiem trwałym. Zostanie sprzedana, bądź wynajęta.
Czy w momencie sprzedaży tej nieruchomości firma "A" może zaliczyć zobowiązania zapłacone za innego podatnika?
Co z zapłaconymi zobowiązaniami podatkowymi, jeżeli nieruchomość nie zostanie sprzedana?